Wykaz podręczników w roku szkolnym 2013/2014

Na podstawie: art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.) podaję do publicznej wiadomości zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014

 

Anita Iskierka
dyr. III Liceum Ogólnokształcącego
w Tychach