Odbiór świadectw maturalnych

  1. Tegoroczni absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne w szkole w piątek 28 czerwca 2013 r. po godzinie 12.00
  2. W tym samym dniu od godz. 12.00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w serwisie dla maturzystów www.oke.jaworzno.pl.
  3. Egzamin maturalny w sierpniu 2013:
    zarówno egzaminy pisemne (27 sierpnia 2013 r. - wtorek, godz. 9.00), jak i egzaminy ustne (26-30 sierpnia 2013 r.) zostaną przeprowadzone w macierzystej szkole zdającego.