Kalendarz roku szkolnego 2013 / 2014

L.p. DATA WYDARZENIE
1. 9.09.2013 r. Konferencja
2. 12.09.2013 r. Konferencja
3. 19.09.2013 r. Spotkania z rodzicami
4. 17.10.2013 r. Konferencja
5. 7.11.2013 r. Konsultacje z rodzicami
6. 28.11.2013 r. Konferencja
7. 19.12.2013 r. Spotkania z rodzicami
8. 20.12. 2013 r. „Dyrektorskie” – wigilie klasowe
9. 23–31.12.2013 r. Przerwa świąteczna
10. 11.01.2014 r. Odrabianie 2.05.2014 r.
11. 14.01.2014 r. Konferencja klasyfikacyjna
12. 16.01.2014 r. Spotkania z rodzicami
13. 19.01.2014 r. Koniec pierwszego semestru
14. 20.01-2.02.2014 r. Ferie zimowe
15.   Konferencja podsumowująca I semestr
16. 20.02.2014 r. Konsultacje z rodzicami
17. 20.03.2014 r. Spotkania z rodzicami – klasy III
Konsultacje z rodzicami – klasy I i II
18. 16.04.2014 r. Konferencja klasyfikacyjna kl.III
19. 17-22.04.2014 r. Wiosenna przerwa świąteczna
20. 25.04.2014 r. Zakończenie roku szkolnego - klasy III
21 29.04.2014 r. Konferencja
22 5-7.05.2014 r. „Dyrektorskie” – matura
23 29.05.2014 r. Spotkania z rodzicami – klasy I i II
24 20.06.2014 r. „Dyrektorskie”
25 23.06.2014 r. Konferencja klasyfikacyjna – klasy I i II
26 27.06.2014 r. Zakończenie roku szkolnego – klasy I i II
Konferencja podsumowująca rok szkolny