Międzynarodowa konferencja w naszej szkole

Wizyta przedstawicieli dziesięciu państw Belgii, Francji, Irlandii, Cypru, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Szwecji, Włochy, Polska w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tychach.

27 uczestników projektu SERPENTE - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej dyskutowało nt. modernizacji i termomodernizacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego, który został nagrodzony w plebiscycie na Superjednostkę za rzetelnie przeprowadzoną modernizację oraz literą A – oznaczająca bardzo wysokim stopień spełniania wymagania dotyczącego warunków lokalowych oraz wyposażenia szkoły podczas całościowej ewaluacji zewnętrznej.

Architekt projektu R. Skitek i dyrektor A. Iskierka odpowiadali na szczegółowe pytania partnerów wizyty studialnej związane z technicznymi rozwiązaniami dotyczącymi instalowania centralnego ogrzewania, robót instalacji elektrycznych oraz wodnych i kanalizacyjnych a także: izolacji cieplnej i wentylacji.

Prezentacja multimedialna „Dawniej i dziś …” autorstwa nauczyciela języka polskiego prezentująca zakres robót remontowych i renowacyjnych spotkała się z wielkim zainteresowaniem gości.

Partnerzy podczas zwiedzania porównywali stan szkoły sprzed i po termomodernizacji dyskutowali nad rozwiązaniami oraz uwieczniali niektóre rozwiązania na zdjęciach.

Dyrektor Biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wystosował na ręce p. Prezydenta Miasta Tychy list z gorącymi podziękowaniami za pomoc w realizacji spotkania partnerów projektu SERPENTE oraz wkład merytoryczny architekta i dyrekcji

Pobierz list