Rekrutacja 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 zapraszamy do następujących klas:

KLASA BIOMEDYCZNA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA
Dla kandydatów, którzy zamierzają podjąć studia wyższe na kierunkach: medycyna, farmacja, weterynaria, chemia, biologia lub kształcić się na uczelniach mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna). Oferujemy rozszerzony poziom nauczania z chemii oraz do wyboru biologii albo geografii. Dodatkowo proponujemy zajęcia z języka łacińskiego w zakresie elementarnym, elementy ratownictwa medycznego oraz wybrane zagadnienia z psychologii.

KLASA DZIENNIKARSKA Z ELEMENTAMI PRAWA
Dla kandydatów, którzy zamierzają podjąć studia wyższe na kierunkach: dziennikarstwo, medioznawstwo, prawo, politologia, filologia polska, public relation. Oferujemy rozszerzony poziom nauczania z historii oraz do wyboru język polski albo historia sztuki oraz do wyboru matematyka albo wiedza o społeczeństwie. Dodatkowo proponujemy zajęcia z edukacji prawnej oraz edukacji medialnej.

KLASA TEATRALNO-PLASTYCZNA
Dla kandydatów chcących w przyszłości kształcić się na kierunkach artystycznych, pracować w reklamie, zajmować się grafiką komputerową. Oferujemy w zakresie rozszerzonym język polski albo historię sztuki, do wyboru biologię albo geografię jak również do wyboru wiedzę o społeczeństwie albo matematykę. W ramach zajęć dodatkowych proponujemy zajęcia artystyczne, grafikę komputerową oraz fotografię.

W każdej z klas językiem wiodącym jest język angielski. W przypadku drugiego języka kandydaci dokonują wyboru pomiędzy językiem włoskim, francuskim lub niemieckim.

Szczegóły w zakładce REKRUTACJA