EGZAMIN MATURALNY - wyniki egzaminu maturalnego 2014

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 27 czerwca 2014 r. W tym samym dniu o godz. 9:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane w lutym bieżącego roku. Dane do logowania mogą zostać przekazane ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba - należy zgłosić się do dyrektora szkoły.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego z nich mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  1. Część pisemna - 26 sierpnia 2014 r. godz. 9:00
  2. Część ustna - 25-29 sierpnia 2014 r

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 4 lipca br. Oświadczenia absolwenta o woli ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (zał. 18).

Anita Iskierka
dyr. III Liceum Ogólnokształcącego
w Tychach