Odbiór świadectw dojrzałości

Uwaga ABSOLWENCI:

Odbiór świadectw dojrzałości 27 czerwca 2014 r. od godz. 12.00
Zapraszamy i życzymy satysfakcji z wyników egzaminów.