Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r.)

 

Anita Iskierka
dyr. III Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Wyspiańskiego
w Tychach