Matura - materiały i przybory pomocnicze

Na podstawie Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015 r. informuję, że każdy zdający przynosi własne przybory i materiały pomocnicze oprócz:

  • Wybranych wzorów matematycznych - na egzamin maturalny z matematyki
  • Słowników – na egzamin maturalny z języka polskiego
  • Kart wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

 

Anita Iskierka
dyr. III Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Wyspiańskiego w Tychach