Konkurs wiedzy o sejmie

Dnia 24 marca br. W Urzędzie Miejskim w Tychach odbył się konkurs wiedzy o sejmie pod patronatem marszałka sejmu pana Radosława Sikorskiego. Młodzież z tyskich szkół średnich zebrała się w tym miejscu w celu poszerzenia swojej dotychczasowej wiedzy o sejmie
i polskim parlamencie. Nad porządkiem konkursu czuwała pani poseł Ewa Kołodziej
z Platformy Obywatelskiej. Oprócz pani poseł przybyli także wysłannicy z Warszawy, którzy przeprowadzili bardzo rzetelną i treściwą prezentację na temat sejmu. Po czym odbyła się krótka przerwa i test, w którym można było sprawdzić swoją wiedzę i wykazać się na temat polskiego parlamentaryzmu. Pierwsze trzy osoby otrzymały wyjątkowe nagrody i zaproszenia do sejmu w czerwcu.
Do konkursu uczniów przygotowywał p. L. Szulc

 

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia