STYPENDIUM SZKOLNE 2015/16 – UWAGA!

Od 1 października 2015 r. ulegnie zwiększeniu miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne z 456 zł do 514 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 1058).
Osoby, których dochód przekracza kryterium obowiązujące do końca września tj. 456zł, a nie przekracza 514 zł zobowiązane są również złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w dniach od 2 – 15 września 2015 r. (w godzinach 7:30 – 14:30).
Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.