EGZAMIN MATURALNY 2016 - opłaty za przeprowadzenie egzaminu maturalnego

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie znajdują się w zakładce "DLA UCZNIA"