STUDENCI Z EGIPTU I TURCJI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

W ramach wrześniowej edycji projektu Next Step, nadzorowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,       III Liceum Ogólnokształcące w Tychach gościło studentów zrzeszonych w jednej z największych pozarządowych organizacji studenckich AIESEC - studentka z Egiptu i student z Turcji.  Od 17 października przez cały tydzień prowadzili  zajęcia z uczniami wszystkich klas w sześciu blokach tematycznych. Celem lekcji prowadzonych w języku angielskim było przybliżenie różnych aspektów kultury, języka i obyczajów krajów, z których studenci pochodzą. Nie one miały one jednak wyłącznie charakteru wykładowego, ponieważ przewidziano również lekcje o charakterze interaktywnym.