WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO "Olimpiada Wiedzy Archimedes - Matematyka. Plus”

Do konkursu przystąpiło 17 osób, w trzech kategoriach wiekowych. I chociaż nie udało się im zdobyć maksymalnej liczby punktów i tytułu Laureata zdecydowanie zasługują na wyróżnienie.

w kategorii Liceum 1

I miejsce w szkole: Radosław Skierski 1 B

II miejsce w szkole: Weronika Pałka 1 D

III miejsce w szkole: Synthia Kołodziej 1 TP

 

w kategorii Liceum 2

I miejsce w szkole: Dorota Siekiera 2 B

II miejsce w szkole: Agata Przybyła 2 B

 

w kategorii Liceum 3

I miejsce w szkole: Klaudia Szczepanek 3 B, Damian Mleczyński 3 D

II miejsce w szkole: Patryk Wychowaniec 3 TP

III miejsce w szkole: Aleksandra Kołoch 3 TP

 

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

 

          Rada Pedagogiczna