OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY

Uczniowie z klasy II b i III b w składzie Janik Aleksandra, Gałuszka Julia, Lange Monika, Pajer Agnieszka, Porembska Anna biorą  udział w XXV Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Politechniki Śląskiej.Konkurs składać się będzie z dwóch części: pisemnej i laboratoryjnej oraz będzie trwał dwa dni. Część pisemna, która odbędzie się w dniu 4.03.2017 r. (sobota) będzie miała charakter eliminacji, natomiast zadania laboratoryjne stanowić będą finał Konkursu. Planowany jest on na 18.03.2017 r. (sobota).

Życzymy sukcesów i czekamy na wynik.

opiekun
dr Agnieszka Bangrowska