ALCHEMIK...

Uczniowie klasy IIb i IIIb  również w marcu będą brać udział w kolejnym Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 9 marca 2017 r. Uczniowie będą rozwiązywać test w szkole pod nadzorem nauczyciela prowadzącego Konkurs dr Agnieszkę Bangrowską. Prace oceni Jury powołane przez patronów naukowych Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30 maja 2017 r.

Życzymy sukcesów i czekamy na wyniki.