OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES PLUS

W dniu 28.04.2017 r. w III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach odbył się Konkurs Matematyczny w ramach Olimpiady Wiedzy Archimedes. Plus, zorganizowany dla uczniów klas I i II. Konkurs został przeprowadzony przez Pana Tadeusza Prochownika.
To już 27 edycja tego konkursu, do którego zgłoszonych zostało 29 uczniów ( w kategorii Liceum 1 -18, kategorii Liceum 2 - 11). Konkurs otworzyła Pani dyrektor  Anita Iskierka,  życząc uczestnikom osiągnięcia jak najlepszych wyników, podkreślając, że w tym konkursie nie ma przegranych, a organizowany jest w celu zwiększenia motywacji uczniów i możliwości sprawdzenia swojej wiedzy matematycznej.
Po części oficjalnej 28 uczestników przystąpiło do rozwiązania testu składającego się z 25 zadań, na rozwiązanie których mieli 45 minut czasu.
Wyniki wraz z nagrodami dla wszystkich laureatów zostaną ogłoszone do dnia 16 czerwca 2017 r.
Liczymy na sukces naszych uczniów! Nauczyciele matematyki.