PROGRAM PLANOWANIA KARIER EDUKACYJNYCH I ZAWODOWYCH TRAFNY WYBÓR

W dniach od  9 do 12 maja 2017 r., pod patronatem Prezydenta Miasta Tychy, realizowany jest program planowania karier edukacyjnych i zawodowych Trafny wybór.
Pomysł zrodził się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, aby uczniowie liceów ogólnokształcących mieli możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w trakcie edukacji szkolnej, zapoznali się ze specyfiką pracy na określonym stanowisku pracy oraz dokonali wstępnego wyboru kierunku dalszego kształcenia czy planowania kariery zawodowej.
W tegorocznej, piątej edycji Trafnego Wyboru młodzi ludzie będą brali udział w tygodniowych praktykach m. in. w takich zawodach, jak: analityk w laboratorium analitycznym, farmaceuta, architekt i architekt wnętrz, fotograf, fizjoterapeuta, dziennikarz, prawnik, kustosz w muzeum, informatyk, nauczyciel, trener w siłowni czy stomatolog.
Do programu planowania karier edukacyjnych i zawodowych przystąpili m. in. uczniowie klas drugich III LO, którzy zrealizują pięciogodzinne praktyki w różnych lokalnych instytucjach oraz zakładach pracy, dzięki czemu będą mieli możliwość kontaktu z realnym środowiskiem pracy w wybranym przez siebie zawodzie.