MATURZYŚCI

DRODZY MATURZYŚCI

Po odbiór wyników egzaminu maturalnego i świadectw dojrzałości zapraszamy w piątek 30 czerwca 2017 roku od godziny 12.00.

W dniu 30 czerwca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl serwis umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku.

W przypadku nieobecności absolwenta wyniki i świadectwa dojrzałości mogą zostać odebrane przez osobę posiadającą upoważnienie.