NARODOWE CZYTANIE "WESELA"

Dnia 2 IX 2017 w Teatrze Małym w Tychach odbyło się Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W tym roku III LO im. Stanisława Wyspiańskiego  miało zaszczyt być współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

W pięknej scenerii biesiadnego stołu odbyła się głośna lektura   fragmentów aktu I , II i III.  Fragmenty aktu I czytali z podziałem na role zaproszeni Goście znani i lubiani Tyszanie: Gospodarz – Zygmunt Marczuk – polonista, dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach, Pan Młody – Paweł Drzewiecki – aktor, reżyser, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, Panna Młoda – Monika Szydłowiecka – animator kultury, reżyser, instruktor teatralny  MDK 1w Tychach, Poeta – Igor Śmietański – prawnik, zastępca prezydenta miasta Tychy d/s gospodarki przestrzennej, Dziennikarz – Marek Piechniczek – polonista, dziennikarz radiowy, Radczyni – Krystyna Solarek – fizyk, wicedyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, Czepiec – Zbigniew Gieleciak – absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej, Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo Handlowej w Tychach, twórca i budowniczy tyskiego Aqua Parku, Klimina – Dorota Pociask-Frącek – socjolog, menager kultury, dyrektor Teatru Małego w Tychach, Rachela – Anita Iskierka – nauczycielka matematyki, informatyki i przedsiębiorczości, dyrektor III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach. Fragmenty aktu II i III czytali  nauczyciele III LO ( Panna Młoda- Dorota Gędoś, Pan Młody- Sławomir Błach, Wernyhora- Eugeniusz Chwastek, Chochoł- Przemysław Kusak) i uczniowie III LO( Isia- Daria Dymarczyk, Panna Młoda-Paulina Lorek,  Radczyni- Katarzyna Szczepańska, Poeta-Wiktoria Pawełczyk , Gospodarz- Piotr Burzawa, Jasiek- Mateusz Stec). Narodowe Czytanie Wesela znamienicie prowadzili– Teresa Wodzicka – polonistka, reżyser widowisk estradowych, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Wojciech Wieczorek – redaktor naczelny pisma „Twoje Tychy”, konferansjer. W ostatniej części  uroczystości także pięć osób spośród  publiczności miało okazję, stojąc na teatralnej scenie, przeczytać wylosowany przez siebie  fragment Wesela. A przyznać trzeba, że Stanisław Wyspiański wysoko postawił poprzeczkę osobom chcącym czytać głośno ten genialny dramat.  Dodać jednak należy, że wyjątkowi  lektorzy  aktu I a także II i III spełnili oczekiwania zgromadzonej publiczności, o czym świadczyły gromkie brawa rozlegające się po kolejnych wystąpieniach.