PIERWSZE ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszam na pierwsze w roku szkolnym 2017/2018 zebrania z Rodzicami, które odbędą się w czwartek 7 września 2017 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasy pierwsze - o godzinie 17:00

w świetlicy z Dyrektorem szkoły oraz p. pedagog, a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Klasy drugie     - o godzinie 17:00

z wychowawcami w salach lekcyjnych

 

Klasy trzecie    - o godzinie 17:30

w świetlicy z Dyrektorem szkoły dot. Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych.


Z poważaniem

Anita Iskierka

dyr. szkoły