ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

13 grudnia uczniowie klas drugich uczestniczyli w programie edukacyjnym: Psychoedukacja jako profilaktyka depresji u dzieci i młodzieży. Zajęcia były prowadzone przez specjalistów lekarza psychiatrę i psychologa - psychoterapeutę . Trwały trzy godziny lekcyjne. Podczas wykładów i warsztatów uczniowie mogli zdobyć wiedzę na temat choroby i jej leczenia. Prowadzony był również trening pracy własnej nad motywacją do celu oraz trening asertywności. Uczniowie zostali poddani badaniu ankietowemu, które posłuży do przeanalizowania nasilenia objawów psychopatologicznych w populacji tyskiej młodzieży.