Współpraca z WSZiNS

Patronat nad III Liceum Ogólnokształcącym objęła Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach

Celem współpracy jest w szczególności :

  • opieka naukowa WSZiNS nad uczniami klas społeczno-prawnych i dziennikarskich Naszego Liceum, realizowana w formie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, prowadzonych w budynku Liceum oraz na terenie Uczelni
  • organizacja szkoleń, kursów oraz seminariów dla nauczycieli i uczniów Naszej Szkoły
  • inne przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez III LO i Uczelnię sprzyjające tworzeniu więzi pomiędzy naszymi instytucjami
  • udział w wykładach prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu  nauk społecznych i ekonomicznych, którzy na co dzień prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Socjologia, Zarządzanie oraz Administracja.