MATURA NIE TAKA STRASZNA...????

6 grudnia, w naszej szkole, odbył się WYKŁAD MOTYWACYJNY DLA MATURZYSTÓW.

Uczniowie klas maturalnych wzięli udział w spotkaniu z Dariuszem Kulmą - Nauczycielem Roku 2008, autorem serii książek „Jak zdać maturę z matematyki?, który zapewniał młodzież, że każdy, kto wytyczy sobie CEL i będzie konsekwentnie do niego dążył jest w stanie pokonać różne trudności i przeciwności, aby go osiągnąć.

Wykład był jednym z elementów projektu e- Matematyka, który jest realizowany w ramach programu Tyskie Inicjatywy Oświatowe, z zakresu nowatorskich metod nauczania. Celem projektu jest wdrożenie i upowszechnienie nowoczesnych technologii informatycznych, które wspierają tradycyjny proces nauczania. Na lekcjach matematyki, w klasach maturalnych, wykorzystujemy zasoby internetowe, a w szczególności pomoce maturalne jakie oferuje strona „Jak zdać maturę z matematyki?”

Uczniowie pracują na tabletach, z materiałami, do których dostęp mamy dzięki udziałowi w projekcie. Mamy możliwość powtarzania materiału poprzez przerabianie lekcji maturalnych, rozwiązywania testów, mini matur oraz udziału w maturach próbnych on-line.

Jolanta Wojciechowska