ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

Świadectwa dojrzałości po egzaminie maturalnym w terminie poprawkowym będą wydawane 11 września 2019 r. w godzinach od 13.00 do 15.30