Stypendium Prezesa Rady Ministrów

    

    W roku szkolnym 2011/2012 Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostało przyznane uczennicy klasy II D Samancie Sznajder .

    Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane tylko jednemu, najlepszemu uczniowi każdej publicznej szkoły średniej dla młodzieży, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który uzyskał najwyższą w danej szkole średnią ocen. Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski i przedstawia radzie pedagogicznej. Rada pedagogiczna zatwierdza jednego kandydata po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów. Dyrektor szkoły przedstawia zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium Kuratorowi Oświaty.

Serdecznie gratulujemy.