Medal Komisji Edukacji Narodowej

             

    Z wielką radością informujemy, że dnia 14 października 2011 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej pani dyrektor Anita Iskierka została uhonorowana

Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystej dekoracji dokonał w Collegium Maius (Aula Jagiellońska) w Krakowie Stanisław Drzażdżewski Radca Generalny w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Departamencie Strategii i Rozwoju.

    Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Gratulujemy zaszczytnego odznaczenia.