Konkurs dziennikarski "Bystrzak 2012"

Zapraszamy uczniów do udziału w Rejonowym Konkursie Dziennikarskim dla Gimnazjalistów "Bystrzak 2012", organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z Tychów oraz powiatów: bieruńsko lędzińskiego, mikołowskiego i pszczyńskiego.

Aby przystąpić do Konkursu, należy zgłosić swój udział, przesłać gazetę szkolną wydaną w 2012 roku i przyjechać do III LO w Tychach dnia 17 grudnia. Formularz zgłoszenia oraz szczegółowy regulamin wraz z kryteriami oceny pism znajduje się w dwóch załącznikach PDF.

Ewentualne pytania można kierować do opiekuna konkursu – pana Sławomira Błacha (e-mail: [email protected]).

Zapraszamy do udziału !Regulamin konkursu
Zgłoszenie do konkursu