Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szk. 2012/2013

Po raz kolejny Samanta Sznajder uczennica kl. III D odebrała Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty p. Stanisława Fabera.

   Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane tylko jednemu, najlepszemu uczniowi każdej publicznej szkoły średniej dla młodzieży, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który uzyskał najwyższą w danej szkole średnią ocen. Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski i przedstawia radzie pedagogicznej. Rada pedagogiczna zatwierdza jednego kandydata po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów. Dyrektor szkoły przedstawia zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium Kuratorowi Oświaty.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Na zdjęciu od prawej :
Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber,
Samanta z Mamą,
Dyrektor III LO im. S. Wyspiańskiego - p. Anita Iskierka,
I Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - p. Daria Szczepańska