Kwestowanie uczniów Naszej Szkoły

Młodzież Naszego Liceum i w tym roku 1 listopada brała udział w kwestowaniu podczas XIII Zbiórki Publicznej na rzecz budowy Domu Hospicyjnego Św. Kaliksta I

Docenimy życzliwy gest i życzymy wszystkiego dobrego ….