Ewaluacja zewnętrzna w naszej szkole zakończona.

Otrzymaliśmy oczekiwane z niecierpliwością wyniki zewnętrznej ewaluacji całościowej szkoły, która wykazała wysoki i bardzo wysoki stopień wypełniania wszystkich siedemnastu wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Zobacz raport