Matura 2013 - uczniowie – hasła wygenerowane !!!

Od 21 lutego OKE w Jaworznie uruchomi serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (serwis maturalny dla uczniów).
Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami proszę o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły celem odbioru haseł dostępu do serwisu. Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.

Weryfikacja danych maturalnych przez zdających będzie możliwa do 28 lutego br.

 

Anita Iskierka
dyr. III Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Wyspiańskiego w Tychach