Esperanto w III Liceum Ogólnokształcącym

W roku szkolnym 2012/2013 w III Liceum Ogólnokształcącym w Tychach nauczycielka geografii, Krystyna Poreda, przystąpiła do realizacji projektu nauczania międzynarodowego języka esperanto, uznanego za język pokoju i przyjaźni między ludźmi na całym świecie. Jest to jedyna szkoła w Tychach i okolicy, w której realizowany jest taki projekt.
W lutym 2013 r. uczniowie przygotowali wystawę tematyczną pod tytułem „Esperanto – język przyjaźni” („Esperanto – la lingvo de amikeco”). Do jej przygotowania posłużyły m.in. widokówki otrzymane od esperantystów z różnych krajów świata. Zaakcentowane zostały nie tylko walory języka i możliwości jakie daje jego znajomość, lecz także fakt, że jego twórcą był Polak Ludwik Zamenhof.
Wielką atrakcją w szkole była wizyta esperantystów. Gośćmi spotkania byli: Stanisław Mandrak – Przewodniczący Polskiego Związku Esperantystów i zarazem główny delegat Światowego Związku Esperantystów na Polskę, Kjell Peder Hoff – esperantysta z Norwegii, Johano Kawka – Przewodniczący Klubu Esperantystów w Tychach.
Goście spotkali się z uczniami klas I i II aby zaprezentować ten język międzynarodowy od strony historycznej, kulturowej i możliwości, jakie daje jego znajomość. Podzielili się również swoimi doświadczeniami wynikającymi z praktycznego wykorzystania tego języka.
Prezentacja składała się z dwóch części. Pierwsza - część informacyjna, w której prezes polskiej grupy esperantystów, Stanisław Mandrak, przedstawił zagadnienia dotyczące historii języka esperanto oraz ważniejszych wydarzeń z nim związanych. Przekazał także swoje doświadczenia z korzystania z języka. Mówił o jego łatwej formule nauczania, dzięki której uzyskujemy możliwość porozumiewania się z ludźmi z całego świata.
Była tez okazja wysłuchania zagranicznego esperantysty z Norwegii, które tłumaczyła pani Krystyna Poreda. Dzięki esperanto był w 21 krajach świata i prowadził kurs biblijny w tym języku. Z kolei Johano Kawka opowiadał o swoich przygodach z esperantem. Twierdził, że zna lepiej Paryż niż Tychy i z lekkim poczuciem humoru zwierzył się, że często dzięki esperantu udało mu się zarobić „trochę grosza”, np. w Norwegii czy Francji.
W trakcie spotkania była możliwość obejrzenia albumów ze zdjęciami ze spotkań esperantystów oraz przejrzenia książek tłumaczonych na język esperanto, takich jak np. Pan Tadeusz, Mały Książę, Lalka, Hamlet czy Biblia. Podczas przerwy esperantysta Kjell Hoff z Norwegii zaśpiewał piosenkę. Część druga miała charakter praktyczny oraz edukacyjny - w jej ramach uczniowie poznawali gramatykę esperanta.
Po zaledwie kilku miesiącach nauki uczniowie naszej szkoły nawiązali już korespondencję z esperantystami ze szkół w Rumunii i we Włoszech.
Kolejną atrakcją będzie planowana wizyta esperantysty z Brazylii, Marlona Ribeiro, oraz kilkudniowy wyjazd uczniów do Niemiec – do esperanckiego miasta Herzberg.