Zwycięztwo w konkursie na Superjednostkę

Budynek Naszej szkoły został nagrodzony w konkursie Superjednostka – na najlepszą realizację architektoniczną w przestrzeni publicznej.

Uważam, że modernizacja budynku naszej szkoły to działanie o charakterze przyszłościowym, ważnym z punktu widzenia edukacji tyskiej młodzieży. Cieszę się bardzo, że wpisało się ono w Wizję III Liceum Ogólnokształcącego jako szkoły coraz bardziej efektywnej, przyjaznej i nowatorskiej. Warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły zostały również bardzo wysoko ocenione podczas przeprowadzonej w styczniu 2013 r. ewaluacji całościowej szkoły, w której wykazano wysoki i bardzo wysoki stopień wypełniania wszystkich siedemnastu wymagań wynikających z Rozporządzenia MEN. Dziś przez jury konkursu Superjednostka – na najlepszą realizację architektoniczną w przestrzeni publicznej. Modernizacja naszego liceum została doceniona za wierny oryginałowi lifting budynku. Projektanci –konsultowali modernizację ze Zdzisławem Łojewskim, który budynek zaprojektował. Wnętrza uwspółcześniono, stosując kontrastowe żywe kolory. We wnętrzu zachowano mozaikę autorstwa Franciszka Wyleżucha.

dyr. III Liceum Ogólnokształcącego
w Tychach