Kierunki edukacji w klasach pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

Kierunki edukacji w klasach pierwszych
w roku szkolnym 2018 / 2019

KLASA B – „BIOMEDYCZNA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA”

Dla kandydatów, którzy zamierzają podjąć studia wyższe na kierunkach: medycyna, farmacja, weterynaria, chemia, biologia lub kształcić się na uczelniach mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna). Oferujemy rozszerzony poziom nauczania z chemii oraz do wyboru biologii albo geografii. Dodatkowo proponujemy przedmioty uzupełniające: elementy ratownictwa medycznego, wybrane zagadnienia z psychologii oraz historię i społeczeństwo.

KLASA D – „DZIENNIKARSKA Z ELEMENTAMI PRAWA

Dla kandydatów, którzy zamierzają podjąć studia wyższe na kierunkach: dziennikarstwo, medioznawstwo, prawo, politologia, filologia polska, public relations. Oferujemy rozszerzony poziom nauczania z historii oraz do wyboru język polski albo historia sztuki oraz do wyboru matematyka albo wiedza o społeczeństwie. Dodatkowo proponujemy zajęcia uzupełniające z edukacji prawnej, edukacji medialnej oraz przyrody.

KLASA TP – „TEATRALNO - PLASTYCZNA”

Dla kandydatów chcących w przyszłości kształcić się na kierunkach artystycznych, pracować w reklamie, zajmować się grafiką komputerową. Oferujemy w zakresie rozszerzonym język polski albo historię sztuki, do wyboru biologię albo geografię jak również do wyboru wiedzę o społeczeństwie albo matematykę. W ramach zajęć uzupełniających proponujemy zajęcia plastyczne, warsztaty teatralne, grafikę komputerową oraz historię i społeczeństwo.

Klasa

Przedmioty rozszerzone:

Dwa języki obce:

„B"

przedmiot 1:
chemia

przedmiot 2 do wyboru:
biologia albo geografia

język 1:
angielski

język 2 do wyboru:
niemiecki albo włoski albo francuski

„D”

przedmiot 1:
historia

przedmiot 2 do wyboru:
j. polski albo historia sztuki

przedmiot 3 do wyboru:
wos albo matematyka

język 1:
angielski

język 2 do wyboru:
niemiecki albo włoski albo francuski

„TP”

przedmiot 1 do wyboru:
historia sztuki albo j. polski

przedmiot 2 do wyboru:
biologia albo geografia

przedmiot 3 do wyboru:
WOS albo matematyka

język 1:
angielski

język 2:
niemiecki albo włoski albo francuski

 

Nauka przedmiotu rozszerzonego do wyboru realizowana będzie w grupach międzyoddziałowych. Liczba uczniów powinna wynosić średnio co najmniej 20 uczniów. W przeciwnym przypadku uczeń będzie musiał dokonać innego wyboru.

 

Nauka drugiego języka obcego realizowana będzie w grupach międzyoddziałowych. Jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego w gimnazjum.

W przypadku większej liczby chętnych istnieje możliwość utworzenia dodatkowego oddziału.