Terminy rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego

 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach na rok szkolny 2017/2018

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 19.05.2017 r. (piątek) do 19.06. 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15:30

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej wraz z dokumentami okreslonymi w ustawie o systemie oswiaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.


od 23.06.2017 r. (piątek) do 27.06.2017 r. (wtorek) do godz. 15:30

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

do 06.07.2017 r. (czwartek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okolocznosci zawarte w oswiadczeniach, o ktorych mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oswiaty)

 

od 07.07.2017 r. (piątek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 07.07.2017 r. (piątek) do  13.07.2017 r. (czwartek) do godz. 15:30

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły -  przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

14.07.2017 r. (piątek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

od 14.07.2017 r. (piatek) r.w terminach okreslonych w ustawie o systemie oswiaty 

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozsztrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygniecia komisji rekrutacyjnej.

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

Od 14 lipca 2017r. (piątek) do 18 lipca 2017r.  (wtorek)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

do 10 sierpnia 2017 r. (czwartek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lun kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty)

11 sierpnia 2017 r. (piątek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

do 16 sierpnia 2017 r. (środa)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.