Terminy rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego

 im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach na rok szkolny 2018/2019

zgodnie z Decyzją Slaskiego Kuratora Oswiaty nr OA-OR. 110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku

 

Termin

Czynności rekrutacyjne

od 18 maja do 18 czerwca 2018r. do godz. 15:30

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. do godz. 15:30

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum  o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 05 lipca 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum

06 lipca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

od 06 lipca do 12 lipca 2018r.

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do liceum- przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum            i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

13 lipca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 13 lipca do 19 lipca 2018r.

Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Dalsze postepowanie odwoławcze zgodnie z ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku, art. 20zc ust.6-9

 

Postępowanie uzupełniające

 

Termin

Czynności rekrutacyjne

od 13 lipca do 17 lipca 2018r. do godz. 15:30

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 09 sierpnia 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum

10 sierpnia 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

od 10 sierpnia do 13 sierpnia 2018r. do godz. 15:30

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do liceum- przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum             i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

14 sierpnia 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 14 sierpnia do 20 sierpnia 2018r.

Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Dalsze postepowanie odwoławcze zgodnie z ustawą      o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, art. 20zc ust.6-9