Dla Ucznia

Informacje ogólne 

Wpłata za duplikat legitymacji

W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń winien napisać podanie i wpłacić 9 zł na konto III LO.

 

Wpłata za duplikat świadectwa

Opłata za duplikat świadectwa wynosi 26 zł.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO

obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.: 38 1240 1330 1111 0010 7150 0675

 

Oświadczenie z numerem konta do przelania stypendium motywacyjnego dla uczniów

POBIERZ PDF

 

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020

Do klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum):

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

Do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego (po szkole podstawowej):

KLASA 1

 


Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

pobierz

pobierz


Plan lekcji
w roku szkolnym

 

KLASA 1B
KLASA 1D
KLASA 1TP

 

KLASA 2B
KLASA 2D

KLASA 2TP

 

KLASA 3B
KLASA 3D
KLASA 3TP

 

 

Dla maturzystów

EGZAMIN MATURALNY 2019 - opłaty za przeprowadzenie egzaminu maturalnego

Harmonogram matur w roku szk. 2018/2019

  • POBIERZ

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 i załączniki. POBIERZ

    Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019. POBIERZ

    Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2019 roku. POBIERZ

     

  • DRUKI DEKLARACJI

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2019 r. informuję, że każdy zdający przynosi własne przybory i materiały pomocnicze oprócz:

 

Wybranych wzorów matematycznych - na egzamin maturalny z matematyki,
Słowników – na egzamin maturalny z języka polskiego,
Kart wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

mgr Anita Iskierka
dyr. III Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach