30 QUESTIONS

Zapraszam do udziału w drugiej edycji konkursu 30 Questions. Konkurs trwa 10 tygodni. Co tydzien, począwszy od 29.11.2011, uczestnicy otrzymują od swoich nauczycieli języka angielskiego zestaw 3 pytań dotyczących historii i kultury krajów anglojęzycznych. Pytania będą również wywieszone na tablicy ogłoszeń. Odpowiedzi należy udzielać w formie pisemnej i przekazywać od poniedziałku do piątku nauczycielom języka angielskiego lub bezpośrednio do pani Iwony Krzepkowskiej. Spośród osób, które udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi komisja złożona z nauczycieli anglistów wyłoni zwycięzców. Na wytrwałych czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i fajna ocena :)

Spróbuj bo warto!

Organizator – Iwona Krzepkowska

 


Zestaw I