Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014

OSIĄGNIĘCIA Z ZAKRESU WIEDZY

Rodzaj imprezy

Zasięg

Osiągnięcia

Międzylicealny Konkurs Historyczny „Polska po II wojnie światowej do 1989 roku”

miejski

III miejsce

Olimpiada matematyczna

ogólnopolski

udział w II etapie

Konkurs „Analiza tekstu poetyckiego - Między tradycją a nowoczesnością”

miejski

III miejsce

Konkurs dziennikarski „Szpalta”

wojewódzki

I miejsce za gazetkę szkolną Przecieki

 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Rodzaj imprezy

Zasięg

Osiągnięcia

MMA

wojewódzki

wicemistrz Śląska

 

OSIĄGNIĘCIA KULTURALNE

Rodzaj imprezy

Zasięg

Osiągnięcia

„Z chlubnych kart i miejsc narodowej historii” - konkurs plastyczny

ogólnopolski

nagroda główna

„Młode talenty” - konkurs artystyczny

wojewódzki

wyróżnienie - kategoria kabaret

„Młode talenty” - konkurs artystyczny

wojewódzki

nagroda za recytację własnego wiersza oraz zaproszenie do udziału w Tyskiej Zimie Poetyckiej

„Jeśli potrafisz” - konkurs artystyczny

rejonowy

I miejsce – kategoria piosenka

„Młode talenty” - konkurs artystyczny

wojewódzki

wyróżnienie w kategorii śpiew

„Młode talenty” - konkurs artystyczny

wojewódzki

wyróżnienie w kategorii fotografia

„Na skrzydłach wyobraźni” - konkurs poetycki

powiatowy

III miejsce

„MISHMASH” - konkurs językowy

rejonowy

II miejsce – kategoria teatr

„MISHMASH” - konkurs językowy

rejonowy

II miejsce - kategoria muzyka