Osiągnięcia kulturalne

OSIĄGNIĘCIA KULTURALNE

Rodzaj imprezy

Zasięg

Osiągnięcia

„Ulubione miejsce do czytania” - konkurs fotograficzny

wojewódzki

II miejsce

„Z chlubnych kart i miejsc narodowej historii” - konkurs plastyczny

ogólnopolski

nagroda

„Karykatura Ślązaka” - konkurs plastyczny

wojewódzki

wyróżnienie

„Ruch, sport, aktywność w mojej miejscowości” - konkurs plastyczny

ogólnopolski

nagroda

„Bohunowa paleta” - konkurs plastyczny

międzynarodowy

wyróżnienie

„Jesienny ogród sztuk” - konkurs poetycki

międzyszkolny

II miejsce - poezja

„Miniatura poetycka” - konkurs poetycki

miejski

wyróżnienie

„Młode talenty” - konkurs artystyczny

wojewódzki

II miejsce w kategorii poezja

„Jesienny ogród sztuk” - konkurs literacki

międzyszkolny

II miejsce w kategorii poezja

„Na skrzydłach wyobraźni” - konkurs literacki

międzyszkolny

wyróżnienie w kategorii poezja

„Jeśli potrafisz” - konkurs artystyczny

rejonowy

I miejsce w kategorii poezja

„MISHMASH” - konkurs językowy

rejonowy

III miejsce - teatr

Konkurs plastyczny „Świat na głowie”

ogólnopolski

wyróżnienie

Konkurs młodych artystów nieprofesjonalnych Biennale ART. - „Talent”

ogólnopolski

II miejsce

„Młode talenty” - konkurs artystyczny

wojewódzki

II miejsce