Projekt Unijny “Wiedza Twoim Sukcesem”

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

 

        Od 16 lutego br. rozpoczynamy nabór do nowego Projektu „Wiedza Twoim Sukcesem”.

Celem Projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, na które składają się:

 •  porozumiewanie się w języku ojczystym
 • porozumiewanie się w językach obcych
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
 • kompetencje w zakresie wykorzystywania ICT
 • umiejętność uczenia się
 • kompetencje społeczne i obywatelskie
 • inicjatywność i przedsiębiorczość
 • świadomość i ekspresja kulturalna
 • kształtowanie kariery edukacyjno - zawodowej uczniów naszej Szkoły w ramach zajęć w Szkolnym Centrum Kariery.

Realizacja Projektu trwać będzie dziewięć miesięcy, od marca do listopada 2015 roku. Działania skierowane są głównie do uczniów obecnych klas drugich, a w miarę wolnych miejsc również do uczniów klas pierwszych oraz obejmą swym zasięgiem zajęcia z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego, chemii i biologii. Oprócz typowych zajęć lekcyjnych  rozwijających umiejętności  uczniów i warsztatów z chemii, organizowane będą następujące przedsięwzięcia :

 •   3- dniowy wyjazd na Festiwal Nauki  do Warszawy dla najbardziej aktywnych uczestników Projektu,
 •   wyjazd do Ogrodu Botanicznego do Mikołowa dla uczestników Koła Biologa,
 •   wyjazd do Muzeum Śląskiego dla uczestników zajęć z języka polskiego „Rozmowy o sztuce”,
 •   wyjazd na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na wykład z matematyki dla uczestników koła matematycznego „Licznik” i „Alfa”,
 •   wyjazd do teatru na spektakl w języku angielskim dla uczestników koła języka angielskiego „Customs and institutions”,
 •   współorganizacja „Dni Języków Obcych” oraz udział w spektaklu w języku angielskim na terenie szkoły dla wszystkich uczestników Projektu,
 •   zajęcia z native speakerem dla uczestników koła z języka angielskiego,
 •   wyjazd na Uniwersytet Śląski do Biura Osób Niepełnosprawnych i Centrum Integracji dla chętnych Uczestników Projektu.

Ponadto szkoła i uczniowie wyposażeni  zostaną w liczne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, a także  akcesoria i materiały biurowe oraz eksploatacyjne niezbędne do realizacji zadań.

Koszty doposażenia, prowadzenia zajęć, wyjazdów, wyjść i spotkań zostaną w stu procentach  pokryte  przez Unię Europejską w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 realizowanego przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach.

Zapraszamy do udziału w Projekcie!

             Szczegółowych informacji udzielają Dyrektor Szkoły mgr Anita Iskierka oraz Lider Projektu.

Zachęcamy również do zapoznania się z  Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Wiedza Twoim Sukcesem”.

 

           

Regulamin uczestnictwa w projekcie WIEDZA TWOIM SUKCESEM