KLUB SZKÓŁ UNICEF

 

Od stycznia 2011 roku III LO należy do Klubu Szkół UNICEF. Projekt zrzesza szkoły, które chcą uczestniczyć w akcjach humanitarnych dedykowanych najbardziej potrzebującym dzieciom z całego świata.

W szkole zostanie stworzony kącik UNICEF, w którym zamieszczane będą informacje udostępniane w serwisie internetowym www.unicef.pl. Uczniowie wezmą udział w co najmniej jednej akcji skierowanej do szkół w danym roku szkolnym.

Cele klubu

  1. Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata
  2. Budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości
  3. Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów
  4. Propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej