Zajęcia uzupełniające

III B Zajęcia z psychologii Tomasz Piątek
III B Elementy ratownictwa Sonia Zając
II B Zajęcia z psychologii Tomasz Piątek
II B Elementy ratownictwa Sonia Zając
II TP Zajęcia plastyczne Zbigniew Starczewski
II TP Warsztaty teatralne Monika Szydłowiecka
II D Edukacja prawna Michał Pacyga
II D Warsztaty Edyta Kaszyca
I TP Grafika komputerowa Sławomir Błach