Zajęcia uzupełniające

  • Elementy ratownictwa medycznego
  • Wybrane zagadnienia z psychologii
  • Edukacja prawna
  • Edukacja medialna
  • Zajecia plastyczne
  • Grafika komputerowa
  • Warsztaty teatralne