III L.O. na Forum Samorządów Uczniowskich

W piątek 15.12.23r. przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem udali się na Forum Samorządów Uczniowskich do Zespołu Szkół nr 4. Uczniowie przedstawili prezentację o naszej szkole oraz podzielili się pomysłami na dalsze działania. Dziękujemy za zaproszenie Młodzieżowej Radzie Miasta.

Menu