Bezpieczeństwo w transporcie publicznym

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu
zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor
Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze
szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji
publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.
Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w
trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce zostały opracowane przez Ministerstwo
Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały
wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu
oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. Prosimy zarówno
uczniów, jak i rodziców o zapoznanie się z nimi.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Menu