Informacje dla rodzica

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. Dla rodzica
  4. keyboard_arrow_right
  5. Informacje dla rodzica

23.09.2021

8. Ogólne warunki ubezpieczenia – ubezpieczenia w formie ONLINE w Avivie
Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją jak ubezpieczyć dziecko przez internet: OTWÓRZ

Klikając tutaj  Rodzic zostanie automatycznie przekierowany na Platformę przystąpienia do ubezpieczenia zgodnie z ustaleniami.Anna Salij-Kaczkowska
Szkolna Agencja Ubezpieczeniowa

tel. 531-417-299
tel. 731-076-132
biuro@szkolnaagencja.pl
www.szkolnaagencja.pl


7. PORADNIKI DLA RODZICÓW NA CZAS PANDEMII

  • Uczeń z autyzmem lub zespołem Aspergera – porady dla rodziców na czas pandemii – otwórz
  • Ćwiczenia dla rodziców uczniów ze stwierdzonym niedosłuchem – otwórz

6. PORADNIKI DLA RODZICÓW

5. Informacja DLA rodziców na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów  (Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej) – otwórz

4. Rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów
800 080 222 – otwórz

3. Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020 – otwórz 

 2.  STYPENDIUM SZKOLNE –

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą w dniach
1-15.09.2019 r. w pokoju nr 209 w MCO.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)).

więcej otwórz

1. WYPRAWKA SZKOLNA

Terminy składania wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników:

W roku szkolnym 2019/2020 wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie do dnia 16 września 2019 roku

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć do dnia 19 września 2019 r.
więcej otwórz

Menu