Egzamin maturalny

  1. Strona główna
  2. keyboard_arrow_right
  3. Dla ucznia
  4. keyboard_arrow_right
  5. Egzamin maturalny

Dla maturzystów

EGZAMIN MATURALNY 2020 – opłaty za przeprowadzenie egzaminu maturalnego – OTWÓRZ

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2020 r. informuję, że każdy zdający przynosi własne przybory i materiały pomocnicze oprócz:

Wybranych wzorów matematycznych – na egzamin maturalny z matematyki,
Słowników – na egzamin maturalny z języka polskiego,
Kart wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

mgr Anita Iskierka
dyr. III Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

 

Menu