Podręczniki w roku szkolnym 2020/2021

 

Do klasy pierwszej  czteroletniego liceum ogólnokszałcącego (po szkole podstawowej)

KLASA 1 ALFA                                  KLASA 1 BETA                         KLASA 1 GAMMA

Do klasy drugiej  czteroletniego liceum ogólnokszałcącego (po szkole podstawowej) –

KLASA 2 (ALFA, BETA, GAMMA)

Do klas trzyletniego liceum ogólnokszałcącego (po gimnazjum)

KLASA 2                                            KLASA 3

 

Menu