Podręczniki w roku szkolnym 2022/2023

 

Do klasy pierwszej liceum ogólnokszałcącego

Dwuprofilowa Medyczna Dwuprofilowa Turystyczna Humanistyczna Lingwistyczna

Do klasy drugiej liceum ogólnokszałcącego

Dwuprofilowa Medyczna Dwuprofilowa Rekreacyjna Humanistyczna Lingwistyczna

Do klasy trzeciej liceum ogólnokszałcącego

Dwuprofilowa Humanistyczna

Do klasy czwartej liceum ogólnokszałcącego

Alfa Beta Gamma

 

Menu