Podręczniki w roku szkolnym 2021/2022

 

Do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokszałcącego (po szkole podstawowej)

Humanistyczna Lingwistyczna Dwuprofilowa Medyczna Dwuprofilowa Rekreacyjna

Do klasy drugiej czteroletniego liceum ogólnokszałcącego (po szkole podstawowej) –

Dwuprofilowa Humanistyczna

Do klasy trzeciej czteroletniego liceum ogólnokszałcącego (po szkole podstawowej)

Alfa Beta Gamma
Wykaz podręczników do klas trzecich trzyletniego liceum

 

Menu