Godziny pracy komisji rekrutacyjnej i terminy podania list kandydatów.

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej

Przyjmowanie zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany wyboru preferencji w systemie Vulcan.

31.07.2020r. 8:00- 15:00

03.08.2020r. 8:00- 15:00

04.08.2020r. 8:00- 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.08.2020 r.   godz. 10:00   

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

13.08.2020r. 12:00- 15:00

14.08.2020r. 12:00- 15:00

17.08.2020r. 12:00- 15:00

18.08.2020r. 12:00- 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   

19.08.2020r. godz. 10:00

Menu